Regler

På med vinterdäck vid vid vinterväglag eller senast 1 december och av med vinterdäck sista mars…

Vinterdäck ska ha ett mönster djup på 3 mm för att var godkända. Tänk på att bättre djup ger säkrare grepp..

Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober till 16 april vid vinterväglag…

Samma regler för släpvagnar som dras efter fordon vars totalvikt (släp och bil) är 3 500 kg. Släpet ska ha samma eller ”bättre” däcktyp som dragbilen. D.v.s har du odubbat på bilen får du ha odubbat eller dubbat på släpet men om du kör med dubbat på bilen måste du ha dubbat på släpet.

Skulle olyckan vara framme där du har fel däck kan du få nedsatt eller i värsta fall helt utebliven ersättning från ditt försäkringsbolag och dessutom böter!

Boka tid eller kom direkt så hjälper vi dig att lägga på säsongens däck!

Vi har stort lager på nya däck från bland annat Michelin och Continental!

 

Transportstyrelsen skriver:

Vinterdäck

När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck. Här får du veta vad som gäller för vinterdäck för olika fordon.

Vinterdäck 1 december–31 mars

Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Fordon som har lämpligt slirskydd, till exempel snökedjor eller sandspridare, bör anses vara försedd med likvärdig utrustning.

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.

Om bilar med en totalvikt upp till 3 500 kg har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.

Krav för fordon med en totalvikt upp till 3 500 kg

Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller samtliga fordon upp till 3 500 kg, både bil och släpfordon.

Däcken ska antingen vara märkta med 3PMSF (se bild nedan), märkta med M+S och då vara särskilt framtagna för vinterkörning eller vara dubbade (Märkningen M+S kan också skrivas M.S, M&S, M-S, MS eller Mud and Snow).

Bild på bergstopp och snöflinga

Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

Mönsterdjupet för vinterdäck på dessa fordon ska vara minst 3 millimeter.

Krav för fordon med en totalvikt över 3 500 kg

Kravet på vinterdäck gäller samtliga däck på fordon med totalvikt över 3 500 kg.

Däcken ska antingen vara märkta med 3PMSF (se bild ovan), POR (Professional Off Road), M+S eller vara dubbade. Om däck på drivaxeln är märkta med M+S och ingen av de andra två märkningarna finns, så ska de vara särskilt framtagna för vinterkörning (Märkningen M+S kan också skrivas M.S, M&S, M-S eller Mud and Snow).

Samtliga däck på bilar med en totalvikt över 3500kg ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Släpfordon ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6mm.

Undantag från krav på vinterdäck

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

  • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
  • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
  • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
  • Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
  • För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
  • Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Däckkrav för fordonskombinationer vid vinterväglag

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för dragfordon och släp vid vinterväglag under perioden 1 dec – 31 mars.

Fordon med totalvikt högst 3 500 kg

Fordonsslag Däck för dragfordonet Däck för släpet (vid vinterväglag*)
Personbil (PBI), Husbil (PBII), Lätt Lastbil, Lätt Buss Dubbdäck 

Dubbfria vinterdäck

Dubbdäck 

Dubbdäck eller dubbfria vinterdäck

* Är det inte vinterväglag så får man koppla på ett släp med annan däcktyp än dragfordonets, även sommardäck, men under förutsättning att färd kan ske trafiksäkert.

Fordon med totalvikt över 3 500 kg

Om bilar med totalvikt över 3 500 kg har dubbdäck samt en tillkopplad släpvagn med totalvikt av högst 3 500 kg, då ska även släpvagnen ha dubbdäck, om det är vinterväglag.

Mönsterdjup

Mönsterdjup vid sommarväglag

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Under perioden 1 december–31 mars då du ska använda vinterdäck, ska däcken ha ett mönsterdjup på minst 1,6, 3 eller 5 millimeter, se tabellen nedan:

Fordonstyp Mönsterdjup
Lätta fordon och personbilar* 3 millimeter
Tunga bilar** 5 millimeter
Tunga släpvagnar*** 1,6 millimeter

* Personbil klass I, lätt lastbil, lätt buss och husbil med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon

**Lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton.

*** Släpvagnar med totalvikt över 3 500 kg.

Inga krav på att däck ska vara nya

Det är viktigt att ha ett bra mönsterdjup och dubbutstick men det finns inget ålderskrav för däck. Vid de undersökningar som har gjorts har man inte kunnat se någon tydlig försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper.